Giới thiệu

Mình không giỏi quảng giao.
Chẳng thảo mai, khéo léo
Chuyện nhiều khi lắm nói
Khi cạy chẳng ra lời.

Lúc nhỏ tính khí mình
Thừa khó chịu, cáu kỉnh
Bi giờ còn tệ lắm,
Tuy vài phần đỡ hơn…

Mình cũng có lắm khi
Làm mích lòng người khác
Dặn lòng không phán xét
Khi ai đó ghét rồi…

Chuyện vô lý? tuyệt vời?
Là do mình đón nhận
Đổ thừa và trách nhiệm,
Cảm xúc nói điều gì???

Như một vở kịch đời,
Mỗi người một vai diễn
Sống là để trải nghiệm
Để tử tế và vui…